Program terapie

Program terapie

Proces delfinoterapie a program terapie

Na léčení přijíždějí rodiny na dva týdny do Antalye. Ubytují se v hotelu poblíž terapeutického centra Dolphin Therapy Land v oblasti Kemer. Z těchto dvou týdnů stráví rodina deset dní v programu delfinoterapie (pokud chcete, existuje i 5denní program delfinoterapie. Při pobytu na 1 týden se můžete zúčastnit 5denního krátkého programu delfinoterapie).

Transferový tým Dolphin Therapy Land vás přivítá na letišti s cedulí s logem společnosti a převeze vás do vašeho hotelu. (Zdarma)

Vzhledem k tomu, že máme informace o vašem itineráři a o tom, ve kterém hotelu jste ubytováni, přijede terapeutický tým první den do vašeho hotelu a setká se s vámi. V hotelu vám vysvětlí průběh a podrobnosti delfinoterapie. Terapeut bude určen na i základě názorů rodiny. (Delfinoterapie se provádí se stejným terapeutem během procesu delfinoterapie. Stejný terapeut je s osobou s postižením i při aktivitách po terapii.) Po úvodu a seznámení začíná následující den terapie.

Po přivítání a malé kontrole se vybere a oblékne vhodné oblečení, začne delfinoterapie s terapeutickým programem sestaveným na míru a dojde k setkání s našimi delfíny. Po delfinoterapii pacienta terapeutický tým osprchuje. (V místnostech delfinoterapie je k dispozici teplá voda, sprcha pro invalidy, převlékací postel se zdviží, šampon a ručník).

V Centru delfinoterapie máme 4 speciálně vycvičené terapeutické delfíny plemene Afalina (Delfín skákavý).

V programu delfinoterapie člověk každý den půl hodiny plave s delfíny. A po delfinoterapii pokračuje s vlastním soukromým delfinoterapeutemna míru vyvinutá činnost, která může trvat 30-60 minut (činnosti jako ergoterapie, rekreační plavání, skupinové hry atd.). Při činnostech prováděných po terapii se mezi terapeutem a člověkem s postižením vytváří silné pouto, které umožňuje, aby další terapie byla ještě produktivnější.

V Centru delfinoterapie máme místo setkávání vyhrazené pouze pro rodiny osob na terapii a prostory vytvořené pro sledování terapie. Můžete sledovat terapii a pořizovat fotografie a videa.

Poslední den terapie umožníme setkání rodinných příslušníků s delfíny, aby i rodiny měly zážitek plavání s delfíny a pocítily sílu terapie. (Zdarma)

Poslední den terapie uspořádáme s rodinou setkání za účelem vyhodnocení delfinoterapie a zhodnotíme její průběh. A předložíme analytickou hodnotící zprávu.

Účelem Dolphin Therapy Land je upozorňovat na citlivost osob s postižením, vytvářet řešení problémů, vytvářet povědomí, zajišťovat důvěru a udržitelnost s každou osobou s postižením a její rodinou. Naší snahou je změnit životy andílků.

Delfinoterapie Kemer

Ceny delfinoterapie

Výhody delfinoterapie

Když vzroste zájem a zvědavost člověka na vnější svět a když se prodlouží doba jeho pozornosti, bude mít z mezilidských vztahů větší prospěch. Proto začne více a rychleji využívat programy jako je speciální pedagogika, logopedie, fyzioterapie, ergoterapie a psychoterapie.

Při delfinoterapii se vytváří vztah mezi člověkem a delfínem, ve kterém jsou pocity uznání a obdivu intenzivní a oproštěné od všech soudů. Tento vztah dává člověku mír a štěstí. Kontrolované studie prokázaly, že delfinoterapiemá antidepresivní účinky. Z vědeckých studií vyplývá, že sonické vlny delfína poskytují pozitivní vývoj ohledně alfa vln v mozku.

Když tito mořští savci sondují pacienta prostřednictvím ultrazvuku, cítí charakteristické chvění nemocných orgánů. Bylo zjištěno, že při vystavení ultrazvukovým paprskům se páteř a mozek dostávají do rezonančních vibrací, které stimulují produkci různých biochemických látek v nervovém systému, díky nimž pak systém lépe funguje. Při přímém kontaktu s delfínem se proto u člověka snižují pocity strachu, stresu a napětí. Člověk cítí, že začínají proudit pozitivní energie a je oproštěn od negativních emocí. Po stanovení stupně tělesného a psychického postižení se s přihlédnutím k individuálním odlišnostem stanoví průběh deseti seancí delfinoterapie.


Výhody delfinoterapie 2

Na základě rozhovorů mezi rodiči, pacienty a lékaři před a po sérii seancí delfinoterapie se učiní určité závěry. Na konci každé seance delfinoterapie se společně s rodičem zkontroluje pacientovo pozitivní vnímání, emoce a pocity. Zkušení lékaři a terapeuti přizpůsobují seance delfinoterapie krok za krokem s ohledem na individuální podmínky každého pacienta, takže limity zátěže pacienta nejsou pokoušeny a překračovány.

Při delfinoterapiidokáží pacienti najednou dělat věci, kterých nikdy při předchozích terapiích nedokázali dosáhnout. Mohou se poprvé smát, vyslovit první slova nebo se po dlouhé době zase pohybovat bez křečí. Zvyšuje se jejich sebevědomí, lépe ovládají své tělo, zvyšuje se jejich uvědomění a vnímání, zrychlují se procesy učení. Uvědomují si, že jsou součástí tohoto světa a začnou se učit a vynakládat velké úsilí, aby se připojili k toku života.

Pocit, že je schopen plavat s tímto mocným a obrovským tvorem, který maluje, zpívá, hraje si s míčem, obrací obruče, dělá salta a rychle plave, povzbuzuje člověka k rozvoji nových dovedností a učení se novým věcem.

Plavání s delfíny vytváří efekt, který probouzí radost a klid, posiluje imunitní systém, zvyšuje zájem o vnější svět, urychluje kontrolu pozornosti a vůle, zvyšuje uvědomění a sebevědomí a rozvíjí pocit soucitu. Zvyšuje se zájem a zvědavost o vnější svět. Vzrůstá využití mezilidských vztahů. Po delfinoterapiise postižené děti stávají doslova magnetem a jejich procesy učení se zrychlují.

Delfinoterapie trvá deset nebo pět dní.

Delfinoterapie Turecko / Antalya / KEMER

Léčitelné nemoci

Níže uvedená onemocnění se v našem centru delfinoterapiepomocí delfinoterapie zlepšila. Každá metoda má samozřejmě svoje. Po prostudování předchozích lékařských nálezů a informací uvedených v dotaznících naši lékaři učiní svá rozhodnutí ohledně rozsahu, v jakém může terapie pomoci, a výběru nejlepší léčebné metody. Delfinoterapie / KEMER

Těžká psychologická a komplexní traumata
Downův syndrom
Stav po kómatu
Chronický únavový syndrom
Ekologické adaptační poruchy
Dětské neurózy
Dětská mozková obrna
Mozková paralýza
Neurotická porucha
Deprese
Autismus
Trauma mozku
Opožděný psychický vývoj
Oneskorený vývoj reči

Co je delfinoterapie?

Delfinoterapie je terapeutická metoda, která probouzí radost a spokojenost, posiluje imunitní systém, pomáhá zvyšovat zájem o vnější svět, urychluje kontrolu pozornosti a vůli, zvyšuje uvědomění a sebevědomí a rozvíjí pocit soucitu, takže pacienti s mentálními, fyzickými a psychickými poruchami mohou získat zpět své zdraví. Míra úspěšnosti u delfinoterapie je vysoká. Lidé, kteří se účastní terapie, vykazují výrazné zlepšení.

  • Kognitivní vývoj
  • Jemná a hrubá motorika
  • Sociální a funkční životní dovednosti
  • Řeč

Metoda delfinoterapie, která byla vyvinuta pro zvířecí terapii s delfíny, vytváří podstatu kontaktu pacienta se speciálně vycvičenými delfíny a delfinoterapeuty se 17letou zkušeností. Pod kontrolou lékařů a trenéra delfínů a delfinoterapeuta tato zvířata instinktivně vědí, jak navázat styk s pacienty a jak s nimi komunikovat. Během tohoto kontaktu se objevují možnosti o takové síle a vlivu, jaké žádný lék ani lékař nedokáže zmobilizovat.

Delfinoterapie Turecko / Antalya / KEMER

Delfinoterapie z vědeckého hlediska

Studie delfinoterapie poprvé začaly asi před 40 lety v Americe. V těchto letech se programu delfinoterapie účastnily děti, u kterých byla diagnostikována obrna, mentální a vývojová retardace, dětská neuróza, různá onemocnění u dětí žijících v oblastech s vysokým znečištěním životního prostředí a mnoho dalších psychických a fyziologických poruch. Když vědci dosáhli pozitivních výsledků, vytvořili si mnoho hypotéz o zlepšení a začali zkoušet svůj výzkum i u jiných onemocnění pocházejících z centrálního nervového systému. Zejména v letech 1990-2000 vědci připravovali články ze získaných výsledků a zajistili tak, aby se delfinoterapie dostala do vědecké literatury (Lukina L. 1994, 2000, 2001, Кlingel M. 1996, Blow R. 1995, Donohi S. 1996).

V bodě, ve kterém jsme dnes, jsme dospěli k závěru, že delfinoterapeutičtídelfíni spouštějí pozitivní vývoj u osob s postižením, ale protože celá struktura a fungování lidského mozku ještě není vyřešena, není dosud jasně vysvětlena ani vzájemná souvislost.

Díky vysokofrekvenčnímu zvuku produkovaném „sonarovým“ komunikačním orgánem delfína se u pacientů účastnících se programu Delfinoterapie rozvíjí léčebná odezva těla zvaná „sonoforéza“. Sonoforéza poskytuje korekci frekvence elektromagnetických vln alfa produkovaných lidským mozkem. To následně zvyšuje produkci endorfinů, které jsou zodpovědné za dobrý imunitní systém, správný spánek, schopnost učení a dobrou paměť.

Nízkofrekvenční elektromagnetické vlny vydávané delfínem během delfinoterapie pozitivně stimulují lidskou šišinku mozkovou. Díky tomuto podnětu se přirozeně zvyšuje koncentrace molekul ACTH v mozku. Vědecké studie prokázaly, že když je dětem s postižením dodáván syntetický analog molekul ACTH, zvyšuje se u dětí sociální komunikace. Molekuly ACTH pomáhají regenerovat nervové buňky. Spolu se zmíněnou zvýšenou produkcí endorfinů podporují rozvoj vlastních kognitivních a komunikačních schopností.

Díky akustickým vibracím vytvářeným ve vodě ultrazvukovými vlnami a slyšitelnými zvuky vydávanými delfínem se zrychluje krevní a lymfatický oběh, čímž dochází k lepší výživě a rozvoji všech buněk v těle.

Kromě fyziologických účinků má Delfinoterapie silný psychoterapeutický účinek. Tento efekt vyplývá z komunikace mezi osobou s postižením a delfínem a ze vzájemných herních cvičení.

Přirozená zvědavost a pozitivní přístup delfína člověku usnadňuje komunikaci s ním. Tato pozitivní komunikace posiluje emoční vývoj člověka.

Seance, která mají formu hry člověka a delfína, pomáhají osobě s postižením učit se, dosáhnout cíle a udržet koncentraci na to, co dělá.

Rozvoj adaptability a pozitivního chování: Cvičební program připravený individuálně pro každou osobu s postižením je realizován s profesionální podporou psychologického poradce a pozitivním a dobře míněným přispěním delfína. Tento přístup, který je v povaze delfína, podporuje rozvoj pozitivního chování osoby s postižením a dosažení harmonie.

Během lekce Delfinoterapie se cvičení zadaná jednotlivci dokončují s podporou delfína a když osoba s postižením vidí, že dokáže úkol splnit, zvyšuje to její sebevědomí.

Delfinoterapie / Antalya / KEMER

Sonarový systém u delfínů

Delfíni vydávají vysokofrekvenční zvuky a poslouchají a vyhodnocují ozvěny těchto zvuků. Vzdálenost se stanovuje podle času, který uplynul mezi vydáním zvuku a návratem ozvěny. Delfíni mají stejně jako jiná echolokační zvířata dvě uši mírně od sebe. Proto ozvěna přichází do každého z uší v závislosti na poloze objektu v různých časech a s různou intenzitou. Rozdílu v trvání a intenzitě využívá delfín k určení polohy objektu. Delfíni dokážou rozpoznat nejen vzdálenost, ale i tvar a velikost. Funkční principy delfínového sonarového systému byly systematicky studovány vědci (viz Supin, A., Popov, V. & Maas, A. „The Sensory Physiology of Aquatic Mammals“ – Kluwer Academic Publishers, 2001). Většina těchto vědeckých studií se uskutečnila ve vnitřních nebo venkovních bazénech a akváriích.

Fyzické prostředí funkčnost tohoto orgánu neovlivňuje, protože odraz zvuku nemůže být nikdy silnější než původní zvuk. Například při zkoumání vzdálenějších objektů používají delfíni hlasitější zvuky, aby se zvuky, až k těmto objektům dosáhnou, mohly odrazit zpět. Naopak zvuky, které vydávají při zkoumání blízkých objektů, jsou tišší než zvuky, které vydávají při zkoumání vzdálených objektů.

Delfinoterapie Turecko / Antalya / KEMER

Přečtěte si prosím stránku Často kladené dotazy.

Budeme Vás kontaktovat

Vaše žádost se přijímá. Prosím, čekejte...

Vaše žádost byla přijata

Děkujeme!

Ozveme se Vám co nejdříve.

Při přijímání vašeho požadavku došlo k chybě!

Prosím zkuste to znovu.

PŘIHLÁŠKA NA TERAPII