Therapieprogramma

Dolfijntherapieproces en therapieprogramma

Gezinnen komen voor twee weken naar Antalya voor een behandeling. Ze verblijven in een hotel in de buurt van het Dolphin Therapy Land -therapiecentrum in Kemer. Het gezin brengt van deze twee weken tien dagen door in het dolfijntherapie programma (naar voorkeur is er ook een 5-daags dolfijntherapie programma. Men kan kiezen verblijf van 1 week met een 5-daags kort dolfijntherapie programma)

Het Dolphin Therapy Land transfer-team verwelkomt u op de luchthaven met een spandoek met daarop het bedrijfslogo en vervoerd u naar uw hotel. (Gratis)

Het therapieteam komt de eerste dag naar uw hotel en ontmoet u daar voor een kennismaking;, aangezien wij beschikken over de informatie over uw reisplan en plaats van accommodatie. In het hotel zal ons team u informeren over het proces en de details van de dolfijntherapie. De therapeut zal worden bepaald in overleg met het gezin.. (Gedurende het Dolfijntherapie proces wordt de therapie toegepast met dezelfde therapeut. Dezelfde therapeut zal ook deelnemen aan de posttherapie activiteiten.) De therapie begint de volgende dag na de ontmoeting en introductie.

Na verwelkoming en een kleine controle,wordt de juiste uitrusting bepaald en aangetrokken. Vervolgens wordt een persoonlijk therapieprogramma vastgesteld en een start gegeven aan de dolfijntherapie en worden kennis gemaakt met onze dolfijnen. Na de dolfijntherapie wordt ervoor zorggedragen dat wordt gedoucht onder toezicht van het therapieteam. (Er is warm water, gehandicapte douche, kleedbed met lift, shampoo en handdoek aanwezig in onze therapiekamers.)

Er zijn 4 tuimelaars (Bottlenose) speciaal opgeleide Therapie Dolfijnen in het Dolphin Therapy Centre.

Conform het dolfijntherapie programma zwemt de patiënt elke dag een half uur met dolfijnen. En na het einde van de dolfijntherapie wordt een speciaal individueel posttherapie activiteitenprogramma ontwikkeld en uitgevoerd met de privé therapist die 30-60 minuten zal duren. (Activiteiten zoals ergotherapie, recreatief zwemmen, groepsspelen, enz.) Aan de hand van posttherapie activiteiten wordt een sterke band gecreëerd tussen de therapeut en de speciale patiënt. Door het versterken van deze band zullen de opeenvolgende therapieën efficiënter verlopen.

In het Dolphin Therapy Center bevindt een ontmoetingspunt dat alleen is gereserveerd voor therapie families en ruimtes waar families mee kunnen kijken gedurende de therapie. U kunt de therapie bekijken en foto's en video's maken.

Om ook de families te laten ervaren hoe het is om te zwemmen met dolfijnen en de kracht van de therapie te laten voelen, krijgen de familieleden op de laatste dag van de therapie de mogelijkheid om ook met de dolfijnen te ontmoeten. (Gratisj)

Op de laatste dag van de therapie zullen we een evaluatiebijeenkomst organiseren met de familie om het proces van de dolfijntherapie gezamenlijk te evalueren. Tevens zullen wij een analytisch evaluatierapport verstrekken.

Het doel van Dolphin Therapy Land is; De aandacht vestigen op de gevoeligheden van de patiënt, oplossingen voor problemen ontwikkelen, bewustwording creëren, vertrouwen en duurzaamheid verzekeren voor patiënt en familie. Onze inspanning is om een vooruitgang te boeken in het leven van “onze engelen”.


Prijzen voor Dolfijntherapie

Voordelen van dolfijntherapie

Zodra de interesse en nieuwsgierigheid voor de buitenwereld toeneemt en de aandachtsspanne wordt gerekt, wordt de patiënt gestimuleerd in de omgang met menselijke relaties. Hierdoor zal de patiënt sneller ontwikkelen en vooruitgang boeken bij therapieën zoals speciaal onderwijs, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en psychotherapie.

Bij Dolfijntherapie ontstaat er een relatie tussen de patiënt en de dolfijn die verstoken is van elk oordeel, waarbij de gevoelens van waardering en bewondering intens zijn. Deze relatie geeft de persoon rust en blijdschap. Studies hebben bewezen en aangetoond dat therapie met dolfijnen een antidepressief effect heeft. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat geluidsgolven van dolfijnen positieve stimulatie geven aan dealfagolven in de hersenen.

Deze zoogdieren voelen de vibraties van een ziek orgaan door het uitstraling van ultrasonische golven. Het is gebleken dat gedurende de straling van ultrasonische golven de ruggengraat en de hersenen in ritme komen, waardoor de productie van bepaalde stoffen in het zenuwstelsel wordt gestimuleerd, welk leidt snellere genezing van het zenuwstelsel. Om deze reden nemen tijdens het contact met de dolfijn de gevoelens van angst, stress en spanningen af bij de patiënt. De patiënt ontvangt positieve energie en wordt bevrijd van negatieve gevoelens. Nadat de aard van de lichamelijke en psychische beperkingen worden vastgesteld, wordt de verloop van de 10-sessie dolfijntherapie programma vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele verschillen van de patiënt.


Aan de hand van gesprekken tussen de ouders, patiënt en arts worden er voor en na de dolfijntherapie sessies diagnoses gesteld. Aan het eind van elke dolfijntherapie sessie worden de positieve sensaties, gevoelens en emoties met de ouders besproken. Ervaren artsen en therapeuten passen de dolfijntherapie sessies stap voor stap aan, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van elke patiënt, zodat de belastingslimieten van de patiënt niet worden overschreden.

Bij therapie met dolfijnen kunnen patiënten plotseling dingen doen die met eerdere therapieën niet kon worden bereikt. Ze kunnen voor het eerst lachen, hun eerste woordjes zeggen of na lange tijd kramploos bewegen. Hun zelfvertrouwen neemt toe, ze beheersen hun lichaam beter, hun bewustzijn en waarneming neemt toe, hun leerprocessen versnellen. Zodra ze beseffen dat zij ook deel uitmaken van deze wereld, doen ze er alles aan om te leren en om de stroom van het leven op te vangen.

De mogelijkheid om te zwemmen met dit krachtige en enorme wezen dat schildert, zingt, speelt met een bal, salto's maakt, snel zwemt, moedigt patiënten aan om vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren.

Zwemmen met dolfijnen wekt vreugde en vrede, versterkt het immuunsysteem, vergroot het interesse in de buitenwereld, stimuleert de concentratie en motivatie, vergroot het bewustzijn en het zelfvertrouwen en versterkt het gevoel van mededogenheid. Beperkte kinderen hebben na een dolfijntherapie een grote aantrekkingskracht, waardoorhet leerproces wordt versneld.


De therapieprogramma met dolfijntherapie duurt tien of vijf dagen.

dolfijntherapie Turkije / Antalya / Kemer

info@dolphintherapyland.com


Behandelbare aandoeningen

De hieronder genoemde beperkingen zijn verbeterd met dolfijntherapie in ons dolfijn therapie centrum. Uiteraard heeft elke methode zijn eigen speciale aandachtspunten. Aan de hand van onderzoek en beoordeling van de eerdere bevindingen van de arts en de informatie die in de vragenlijsten wordt verstrekt, zullen onze artsen de beste behandelmethode kiezen die in juiste mate nuttig zal zijn voor de patiënt.

info@dolphintherapyland.com

Ernstige psychologische en complexe trauma's
Syndroom van Down
Post-coma-toestand
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Ecologische aanpassingsstoornissen
Neurosen bij kinderen
Hersenverlamming bij kinderen
Hersenverlamming
Neurotische stoornis
Depressies
Autisme
Hersentrauma
Vertraagde psychische ontwikkeling
Vertraagde spraakontwikkeling

Wat is dolfijntherapie?

Dolfijntherapieis een therapiemethode die vreugde en vrede wekt bij patiënten met mentale, fysieke en psychische beperkingen, waarbij de mentale, fysieke en psychische gezondheid wordt gestimuleerd, het immuunsysteem wordt versterkt, het interesse in de buitenwereld wordt vergroot, de concentratie en motivatie wordt gestimuleerd, het bewustzijn en het zelfvertrouwen wordt vergroot en het gevoel van mededogen wordt versterkt. dolfijntherapie heeft een hoog slagingspercentage. Patiënten die deelnemen aan therapie, tonen fundamentele vooruitgang.

Cognitieve ontwikkeling

Fijne en grove motorische vaardigheden

Sociale en functionele vaardigheden

Spraak en taalbeheersing

De dolfijntherapiemethode, ontwikkeld in het kader van dierondersteunde therapie waarbij met dolfijnen wordt gewerkt, is een therapievorm waarbij speciaal getrainde dolfijnen onder begeleiding van dolfijntherapeuten met 14 jarige ervaring de patiënt onder behandeling nemen. Onder de controle van een arts, een dolfijntrainer en dolfijntherapeut weten deze dieren instinctief hoe ze contact moeten omgaan en kunnen communiceren met patiënten. Tijdens dit contact ontstaat interactie en stimulans die geen medicijn of arts kan mobiliseren.

dolfijntherapie Turkije / Antalya / Kemer

info@dolphintherapyland.com

Wetenschappelijk Dolfijntherapie

Onderzoeken met betrekking tot Dolfijntherapie is ongeveer 40 jaar geleden in Amerika begonnen. In die jaren namen kinderen met de diagnose polio, mentale en ontwikkelingsachterstand, kinderneurosen, verschillende ziekten die zich ontwikkelen bij kinderen in gebieden met hoge milieuvervuiling en vele andere psychologische en fysiologische stoornissen deel aan programma's voor revalidatie met dolfijnen. Nadat positieve resultaten te zijn bereikt, vormden wetenschappers veel hypothesen over de ontwikkelingen en voerden ze verdere onderzoek uit op andere ziekten die te maken hebben met het centrale zenuwstelsel. Vooral tussen de jaren 1990-2000 hebben wetenschappers artikelen geschreven op basis van hun resultaten en ervoor gezorgd dat dolfijntherapie werd opgenomen in de wetenschappelijke literatuur (Lukina L. 1994, 2000, 2001, Кlingel M. 1996, Blow R. 1995, Donohi S. 1996) .

Het punt dat vandaag de dag is bereikt met Dolfijntherapie; Er is geconcludeerd dat dolfijnen positieve ontwikkelingen teweegbrengen bij speciale patiënten, het is nog niet duidelijk wat de volledige structuur en het functioneren van het menselijk brein is, waarbij het verband daartussen duidelijk kan worden uitgelegd.

Dankzij het hoogfrequente geluid geproduceerd door het "sonar" communicatieorgaan van de dolfijn, ontwikkelt een genezende lichaamsreactie genaamd "sonoforese" bij de patiënten die deelnemen aan het dolfijn therapieprogramma. Sonoforese zorgt ervoor dat de frequentie van elektromagnetische alfagolven die door het menselijk brein worden geproduceerd, wordt gecorrigeerd. Dit verhoogt de productie van endorfines die verantwoordelijk zijn voor een goed immuunsysteem, een goede nachtrust, leervermogen en een goed geheugen.

Gedurende dolfijntherapie stimuleren de laagfrequente elektromagnetische golven die door de dolfijn worden uitgezonden, de pijnappelklier van het menselijk brein op een positieve manier. Door deze stimulatie neemt de concentratie van ACTH-moleculen in de hersenen van zelf toe. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer synthetische ACTH-moleculen extern worden toegediend aan speciale patiënten, de sociale communicatie bij kinderen toeneemt. ACTH-moleculen helpen bij het regenereren van zenuwcellen. Samen met de eerder genoemde verhoogde productie van endorfine, bevordert het de ontwikkeling van cognitie en communicatieve vaardigheden van de patiënt.

Dankzij de ultrasone golven en hoorbare geluiden die door de dolfijn worden geproduceerd, die een akoestische vibratie in het water creëren, wordt de bloed- en lymfecirculatie versneld en worden alle cellen in het lichaam beter gevoed en ontwikkeld.

Naast fysiologische effecten heeft dolfijntherapie een sterk psychotherapeutisch effect. Dit effect komt voort uit de communicatie en de onderlinge spel activiteiten van de speciale patiënt met de dolfijn.

De nieuwsgierigheid en positieve benadering van de dolfijn maakt het gemakkelijker voor een patiënt om met hem te communiceren. Deze positieve communicatie versterkt de emotionele ontwikkeling van de patiënt.

De sessies in de vorm van een spel met de persoon en de dolfijn, Helpen de speciale patiënt te leren, het doel te bereiken en de concentratie te behouden.

De ontwikkeling van aanpassingsvermogen en positief gedrag: Het oefenprogramma dat speciaal individueel voor elke patiënt wordt samengesteld, wordt gerealiseerd met professionele ondersteuning van de psychologische hulpverlener en de positieve stimulerende bijdrage van de dolfijn. Deze benadering die inherent is aan de dolfijn, moedigt de speciale patiënt aan om positief gedrag te ontwikkelen en zich aan te passen.

Tijdens de dolfijntherapie sessies worden de oefeningen die aan de persoon worden gegeven voltooid met de ondersteuning van de dolfijn. Als deze patiënt ontdekt dat hij of zij een taak kan voltooien, wordt het zelfvertrouwen van de speciale patiënt vergroot.

Sonarsysteem bij Dolfijn

Dolfijnen maken hoogfrequente geluiden en luisteren evaluerend naar de echo's van deze geluiden. De afstand wordt bepaald aan de hand van de tijd die is verstreken tussen het moment dat het geluid tevoorschijn komt en de terugkeer van de echo. De twee oren van dolfijnen zijn iets ver van elkaar verwijderd, net als bij andere echolocerende dieren. Daarom komt de nagalm, afhankelijk van de positie van het object, op verschillende tijdstippen en met verschillende intensiteiten aan in de twee oren. Het verschil in duur en intensiteit wordt door de dolfijn gebruikt om de positie van het object te bepalen. Dolfijnen kunnen niet alleen de afstand bepalen, maar ook de vorm en de grootte. De werking van het sonarsysteem van dolfijnen zijn systematisch bestudeerd door wetenschappers (zie Supin, A., Popov, V. & Maas, A. "The Sensory Physiology of Aquatic Mammals" - Kluwer Academic Publishers, 2001). De meeste van deze wetenschappelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden in binnen- of buitenzwembaden en aquaria.

fysieke omgevingen hebben geen invloed op de functionaliteit van dit orgaan. De reden is dat de weerkaatsing van een geluid nooit sterker kan zijn dan het originele geluid. Ze maken bijvoorbeeld hardere geluiden om verre objecten vast te stellen, zodat de geluiden kunnen worden teruggekaatst wanneer het de objecten bereikt. De geluiden die ze maken bij het vaststellen van objecten in de buurt, zijn lager dan de geluiden die ze maken bij het onderzoeken van objecten die zich in de verte bevinden.

Lees aub de pagina met de Veelgestelde vragen.

Laat ons contact met u opnemen

Uw verzoek wordt verwerkt. Even geduld aub...

Uw verzoek is ontvangen

Dankuwel

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is een fout opgetreden bij het verwerken van uw verzoek!

Probeer het alstublieft opnieuw.

THERAPIE AANVRAAGFORMULIER