PRIHLÁŠKA NA TERAPIU

Rodinné a kontaktné informácie
Informácie o osobe s postihnutím

Zvláda bez pomoci?

Toaleta
Sedenie
Jedlo
Státie
Obliekanie
Chôdza
Nikdy
%0
Niekedy
%25
Často
%50
Pomerne často
%75
Vždy
%100